Sven SIMON : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru comerț internațional 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Comisia pentru afaceri constituționale 
Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

Contact