Giorgos GEORGIOU : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

Activităţi recente 

Contact