Karlo RESSLER : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru bugete 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania 

Activităţi recente 

Contact