Stefan GEHROLD : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Membru 

  • 01-10-2018 / 21-10-2018 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
  • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 22-10-2018 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant 

  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism
  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican
  • 11-10-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar