Roberta ANGELILLI : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră a Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italia)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italia)

Vicepreședintă 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Parlamentul European
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlamentul European

Membru 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Biroul Parlamentului European
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Afganistan
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Biroul Parlamentului European
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței împotriva femeilor  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la combaterea șomajului în rândul tinerilor - posibile soluții  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

OPINION on protecting children in the digital world EN  
- LIBE_AD(2012)491241 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept  
- LIBE_AD(2010)452553 -  
-
LIBE 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la libertatea minorităților și a popoarelor oprimate  
- P7_DCL(2014)0004 - Caducă  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 38 - 14-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la îmbunătățirea diagnosticării timpurii a bolilor cardiovasculare la femei  
- P7_DCL(2014)0003 - Caducă  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 151 - 14-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la combaterea tulburărilor de alimentație  
- P7_DCL(2013)0026 - Caducă  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Data deschiderii : 09-12-2013
Data limită : 09-03-2014
Numărul de semnatari : 68 - 10-03-2014

Declarații 

Declaraţie de interes financiar