Romeo FRANZ : Prima pagină 

Președinte 

Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo 

Vicepreședinte 

Comisia pentru cultură și educație 

Membru 

CPDE  
Conferința președinților de delegație 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania 
Romeo FRANZ  
Romeo FRANZ 

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Contact