Danilo Oscar LANCINI : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Membru

Partide naţionale 

 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Lega Nord (Italia)

Membru 

 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru comerț internațional
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant 

 • 19-04-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 19-04-2018 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Instituirea programului „Drepturi și valori” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) IT  
 

Secondo questa relazione, la missione civilizzatrice su cui si fonda la vita dell'UE dovrebbe essere messa all'asta del migliore offerente e declassata come contratto di appalto con l'ONG di turno. Questi soggetti giuridici hanno scopi propri, che non sempre corrispondono con quelli dell'Unione, e sostenerli economicamente comporterebbe una serie di rischi morali che questo Parlamento non si può più permettere. Per questo ho espresso il mio voto contrario.

Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) IT  
 

La relazione propone la creazione di un ampio strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale con la funzione di promuovere e trasferire norme, standard e prassi consolidate in materia di sicurezza nucleare. Vista la natura transfrontaliera del rischio e le difficoltà di alcuni paesi terzi di provvedere in autonomia, ho votato favorevolmente la relazione.

Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) IT  
 

Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Il nuovo strumento proposto relativo alle attrezzature per il controllo doganale per il settennato 2021-2027 punta a migliorare l'equivalenza, nell'esecuzione dei controlli doganali, in tutti gli Stati membri. Il testo va incontro all'esigenza di rafforzare significativamente il controllo delle merci, che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione, al fine di garantirne la sicurezza. Tale sistema doganale è a tutela dei consumatori europei. Per questo, ho espresso voto positivo al testo.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  03F353
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
  G06028
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 03F353
  1047 Brussels
   
  Contact data: