Alfred GOMOLKA : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Belarus
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru pescuit
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Belarus

Membru supleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru bugete

all-activities 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.