Norbert GLANTE : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

Vicepreședinte 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru comerț internațional
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru comerț internațional

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de navigație prin satelit - o politică UE pe termen scurt și mediu  
- ITRE_AD(2011)452612 -  
-
ITRE 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar