Nosheena MOBARIK : Prima pagină 

Președintă 

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud 

Membră 

CPDE  
Conferința președinților de delegație 
Comisia pentru pescuit 

Membru supleant 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru cultură și educație 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam  
- PECH_AD(2019)641139 -  
-
PECH 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam  
- PECH_AD(2019)641153 -  
-
PECH 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din Europa (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact