Charles de GAULLE : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

  • 20-07-1999 / 21-07-1999 : Grupul tehnic al deputaților neafiliați-grup mixt - Membru
  • 22-07-1999 / 02-10-2001 : Grupul tehnic al deputaților neafiliați-grup mixt - Copreședinte
  • 03-10-2001 / 19-07-2004 : Deputați neafiliați

Partide naţionale 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Front national (Franța)

Membru 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 01-01-2001 / 14-01-2002 : Conferința președinților
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru supleant 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on the removal from office of Mr Jean-Marie Le Pen EN  
- P5_DCL(2000)0021 - Caducă  
Bruno GOLLNISCH , Charles de GAULLE , Jean-Claude MARTINEZ , Carl LANG , Marie-France STIRBOIS  
Data deschiderii : 15-12-2000
Data limită : 05-03-2001
Numărul de semnatari : 8 - 05-03-2001
Declaraţie scrisă on the Israeli-Palestinian conflict EN  
- P5_DCL(2000)0015 - Caducă  
Charles de GAULLE , Bruno GOLLNISCH , Jean-Claude MARTINEZ , Carl LANG  
Data deschiderii : 24-10-2000
Data limită : 24-01-2001
Numărul de semnatari : 9 - 24-01-2001