Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-1999 / 07-07-2003 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-1999 / 07-07-2003 : Izquierda Unida (Spania)

Membru 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și politica privind consumatorii
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru petiții
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu America Centrală și Mexic
 • 17-01-2002 / 07-07-2003 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și politica privind consumatorii
 • 17-01-2002 / 07-07-2003 : Comisia pentru petiții
 • 07-02-2002 / 07-07-2003 : Delegația pentru relațiile cu America Centrală și Mexic

Membru supleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 17-01-2002 / 07-07-2003 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 17-01-2002 / 07-07-2003 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea șanselor

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

PROPOSITION DE RESOLUTION sur le Guatemala ES  
- B5-0225/2003  

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128