Constanze KREHL : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația pentru relațiile cu Belarus 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme  
- REGI_AD(2019)643095 -  
-
REGI 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

Contact