Željana ZOVKO : Explicații scrise ale votului 

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Verificarea prerogativelor (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) HR  
 

. – U skladu s člankom 12. Akta od 20. rujna 1976. Europski parlament provjerava valjanost mandata zastupnika u Europskom parlamentu i u tu svrhu prima na znanje rezultate koje su službeno objavile države članice.
Budući da se mandat zastupnika izabranih u Ujedinjenoj Kraljevini temelji na članstvu te države u Europskoj uniji zbog toga, na temelju članka 3. stavka 2. trećeg podstavka Odluke Europskog vijeća (EU) 2018/937 od 28. lipnja 2018., mandat tih zastupnika u Europskom parlamentu automatski istječe.
Odredbama Odluke Europskog vijeća (EU) 2018/937 povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije neće stvoriti slobodna zastupnička mjesta u smislu članka 13. Akta iz 1976. i članka 4. Poslovnika te će stoga mandat zastupnika izabranih u Ujedinjenoj Kraljevini isteći automatski.
Europski parlament proglašava valjanim mandate zastupnika u Europskom parlamentu čija su imena navedena u Prilogu ovoj Odluci. Ponovno upućuje zahtjev nadležnim nacionalnim tijelima da hitno pošalju sva imena izabranih kandidata, kao i imena mogućih zamjena i njihov poredak u skladu s rezultatima izbora te poziva one koji tek trebaju poslati relevantne obavijesti da to odmah učine.
Sukladno izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i odluci o raspodjeli mandata podržavam ovu odluku.

Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) HR  
 

. – Više od 10 godina zastupnici u Europskom parlamentu vodili su kampanju za zajednički punjač mobilne radio opreme, uključujući mobilne telefone, tablete, čitače e-knjiga, pametne fotoaparate, nosive elektronike i druge elektroničke uređaje srednje ili male veličine.
Unatoč naporima Komisije, dobrovoljni sporazumi između sudionika u industriji nisu dali zadovoljavajuće rezultate.
Smatra se da je gotovo svako kućanstvo u EU-u nagomilalo nekoliko starih punjača, koji prema procjenama godišnje proizvedu više od 51 000 tona elektroničkog otpada. Potreban je standard za zajednički punjač za mobilnu radio opremu kako bi se hitno usvojio.
Sukladno navedenom podržala sam ovu inicijativu EPP-a i zajednički tekst koji je većinski oblikovan tekstom rezolucije EPP-a.

Diferența de remunerare între femei și bărbați (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) HR  
 

. – Ravnopravnost žena i muškaraca jedno je od zajedničkih i temeljnih načela Europske unije, utvrđeno člankom 2. i člankom 3. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji, člankom 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.
Svaka država članica mora osigurati primjenu načela o jednakim plaćama muškaraca i žena za jednak rad ili za rad jednake vrijednosti. Diljem EU-a primanja žena nerazmjerno su niža od primanja muškaraca budući da prema najnovijim podacima Komisije razlika u satnicama za žene i muškarce iznosi 16 %, iako ona znatno varira među državama članicama.
Rezolucija podsjeća na to da je jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti jedno od temeljnih načela EU-a te da države članice imaju obvezu otkloniti diskriminaciju na temelju spola u pogledu svih aspekata i uvjeta naknade za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. Budući da je razlika u plaćama žena i muškaraca za rad jednake vrijednosti i dalje prisutna, uz minimalan napredak ostvaren u pogledu prosjeka EU-a tijekom posljednjeg desetljeća, podržala sam položaj EPP-a i prijedlog zajedničke rezolucije.

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) HR  
 

. – Sporazum o povlačenju utvrđuje uvjete za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a. On omogućuje da se povlačenje izvrši na uredan način i pruža pravnu sigurnost nakon što Ugovori i pravo Unije prestanu primjenjivati u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sporazum o povlačenju potreban je za ublažavanje bilo kakvih negativnih učinaka na europsko gospodarstvo i proračun Unije, zaštitu prava europskih građana koji žive i rade u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i zbog zaštite mira i pomirenja u Irskoj. Podržala sam Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije te pozdravila odluku Europskog parlamenta koja će omogućiti budući razvoj međusobnih odnosa.

Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) HR  
 

. – U rezoluciji usvojenoj u srijedu Europski parlament oštro osuđuje pokušaj režima Nicolasa Madura da instalira provladinog kandidata Luisa Parra kao novog predsjednika Nacionalne skupštine Venezuele.
Oružane snage spriječile su ulazak u Parlament i predsjedanje sjednicom prethodnom predsjedniku Juanu Guaidóu, koji je priznat od više od 50 zemalja, kao i Europskog parlamenta, kao legitimni privremeni predsjednik Venezuele. Guaidó je položio zakletvu kao reizabrani predsjednik zakonodavne vlasti, unatoč daljnjim pokušajima grupa lojalnih Madurovom režimu da to spriječe.
U rezoluciji Europski parlament ponovno potvrđuje podršku Juanu Guaidóu kao legitimnom predsjedniku Nacionalne skupštine i privremenom predsjedniku Venezuele. Nacionalna skupština Venezuele jedino je legitimno izabrano demokratsko tijelo u zemlji i njezine se ovlasti moraju poštovati. Europski parlament također podsjeća da je Europska unija spremna podržati istinski proces prema mirnom i demokratskom rješenju političke krize.
Rezolucijom se poziva Visokog predstavnika / Potpredsjednika za vanjsku politiku Josepa Borrella da pojača odgovor Europske unije na obnovu demokracije u zemlji, uključujući ciljane sankcije protiv pojedinaca odgovornih za kršenje ljudskih prava, ali da se te sankcije prošire na članove njihovih obitelji.
Iz navedenih razloga, podržala sam rezoluciju.

Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) HR  
 

. – Podržala sam prijedlog jer je cilj donijeti odluku o odobrenju potpisivanja i zaključivanja Protokola između EU i Republike Islanda i Kraljevine Norveške, a koji se odnosi na kriterije i mehanizme za uspostavu države odgovorne za ispitivanje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili na Islandu ili u Norveškoj u vezi s pristupom Eurodac-u u svrhu provođenja zakona. Protokolom se utvrđuje proširenje primjene „preoblikovane“ Uredbe Eurodac na Island i Norvešku i stoga omogućuje tijelima za provođenje zakona na Islandu i u Norveškoj i svim ostalim državama sudionicama, bilo da su druge države članice EU-a ili pridružene države članice, da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju s onim podacima pohranjenim u bazi u Eurodac-u kada žele utvrditi točan identitet ili dobiti dodatne informacije u svrhu sprječavanja, otkrivanja ili istrage terorističkih djela ili drugih teških kaznenih djela.

Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) HR  
 

. – Nakon presuda Suda u takozvanim predmetima „Otvoreno nebo“, Vijeće je 5. lipnja 2003. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s trećim zemljama o zamjeni nekih odredbi u postojećim bilateralnim sporazumima o zračnom prijevozu sa sporazumom na razini Unije („horizontalno odobrenje“). U skladu s presudom Suda i u skladu s mehanizmima i direktivama iz Priloga „horizontalno odobrenje“, Komisija je pregovarala o sporazumu (u daljnjem tekstu „Sporazum“) s Narodnom Republikom Kinom (u daljnjem tekstu „Kina“) koji zamjenjuje određene odredbe postojećih bilateralnih sporazuma o zračnom prijevozu između država članica i Kine. Članak 2. Sporazuma zamjenjuje tradicionalne klauzule o označavanju klauzulom o označavanju u EU-u, omogućavajući svim prijevoznicima EU-a da imaju pravo poslovati. Članak 4. rješava potencijalne sukobe s pravilima tržišnog natjecanja u Uniji. Sporazum će izmijeniti ili dopuniti odredbe u bilateralnim sporazumima o zračnom prijevozu samo u mjeri koja je potrebna kako bi se osiguralo poštovanje prava Unije. Njegove odredbe zamjenjuju ili dopunjuju postojeće odredbe u 27 bilateralnih sporazuma o zračnom prijevozu između država članica i Kine. Podržala sam ovaj sporazum jer će služiti temeljnom cilju vanjske zrakoplovne politike Unije usklađivanjem postojećih bilateralnih sporazuma o zračnom prijevozu s pravom Unije.

Pactul ecologic european (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) HR  
 

. – Glasala sam za Rezoluciju jer podupire europski cilj dosezanja klimatske neutralnosti do 2050. Europski zeleni dogovor najambiciozniji je paket mjera koji bi europskim građanima i tvrtkama trebao omogućiti da imaju koristi od održive zelene tranzicije. Mjere popraćene početnim mapama ključnih politika kreću se od ambicioznog smanjenja emisija, ulaganja u vrhunska istraživanja i inovacije do očuvanja europskog prirodnog okruženja. Potpomognut ulaganjima u zelene tehnologije, održiva rješenja i nova poduzeća, zeleni plan može biti nova strategija rasta EU-a. Uključivanje i predanost javnosti i svih dionika ključno je za njezin uspjeh.

Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere a Regatului Unit (B9-0031/2020) HR  
 

. – Sporazum o povlačenju štiti prava više od tri milijuna građana EU-a koji žive u Velikoj Britaniji i oko milijun državljana Velike Britanije koji žive u EU-u. To im osigurava da mogu nastaviti s doprinosom svojim zajednicama i nastaviti živjeti svoj život kao i do sada. Oni zaštićeni sporazumom o povlačenju moći će nastaviti živjeti, raditi, studirati i pristupati javnim uslugama i naknadama u zemljama u kojima trenutno borave. Neovisno nadzorno tijelo nadzirat će tranziciju na strani Velike Britanije. S obzirom na to, glasala sam za rezoluciju.

Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A9-0054/2019 - David McAllister) HR  
 

. – U ovoj rezoluciji Europski parlament iznosi svoje stajalište prema godišnjem izvješću Vijeća za EP za 2018. godinu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Koristeći novi politički ciklus europskih institucija, izvješće poziva na snažno, proaktivno i strateško suočavanje s izazovima EU-a te na jačanje uloge institucije u nadzoru i pregledu SZVP-a, ali i svih vanjskih instrumenata EU-a (NDICI i IPA III). Smatra kako bi glasovanje kvalificiranom većinom (QMV) povećalo učinkovitost vanjske i sigurnosne politike EU-a i ubrzalo proces donošenja odluka te podržava raspravu o novim formatima, poput Vijeća sigurnosti EU-a. Izvjestitelj pozdravlja odluku novog predsjednika Komisije da u roku od pet godina izgradi istinsku i operativnu obranu Europske unije i potiče uporabu svih postojećih mehanizama i instrumenata, poput PESCO-a, vojne mobilnosti te EDF-a. Kao stalna članica i zamjenica koordinatora EPP-a pri Odboru za vanjske poslove doprinijela sam izvješćima s prihvaćenim amandmanima s kojima sam usmjerila fokus na europsku perspektivu, sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana. Kao suizvjestiteljica za instrument pretpristupne pomoći (IPA III.) naglasila sam potrebu da Parlament mora imati bolji uvid i snažniju ulogu u nadziranju i upravljanju vanjskim financijskim instrumentima. Iz navedenih razloga prihvatila sam izvješće.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  12E202
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T08037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E202
  1047 Brussels
   
  Contact data: