Lutz GOEPEL : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Elveția, Islanda și Norvegia și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru control bugetar

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 27-09-2005 : Comisia pentru transport și turism
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă Macedonia
 • 28-09-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 31-01-2007 / 01-12-2008 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 10-05-2007 / 23-05-2007 : Comisie temporară pentru schimbările climatice

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.