Annika BRUNA : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu Belarus 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 
Delegația pentru relațiile cu Canada 

Activităţi recente 

Contact