Anne ANDRÉ-LÉONARD : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

  • 16-06-2003 / 19-07-2004 : Greupul Partidului European al Liberalilor, Democraților și Reformatorilor - Membră

Partide naţionale 

  • 16-06-2003 / 19-07-2004 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (Belgia)

Membru 

  • 22-09-2003 / 19-07-2004 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Membru supleant 

  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128