Salvador GARRIGA POLLEDO : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Spania)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 16-09-2009 / 11-03-2012 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • 16-09-2009 / 14-04-2013 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 20-01-2010 / 06-07-2010 : Comisia pentru pescuit
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 19-01-2010 : Comisia pentru pescuit
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru control bugetar
 • 16-09-2009 / 01-03-2012 : Delegația pentru relațiile cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo
 • 08-10-2009 / 08-10-2009 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 07-07-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru pescuit
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 02-03-2012 / 03-06-2012 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
 • 02-03-2012 / 26-03-2013 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la stabilirea unui protocol comun pentru sărbătorirea Zilei Europei în toate statele membre  
- P7_DCL(2013)0021 - Caducă  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 77 - 23-01-2014
Declaraţie scrisă referitoare la un card european pentru persoanele cu handicap  
- P7_DCL(2013)0008 - Caducă  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Data deschiderii : 20-05-2013
Data limită : 20-08-2013
Numărul de semnatari : 347 - 20-08-2013
Declaraţie scrisă privind instituirea unei Zile Europene a Donațiilor  
- P7_DCL(2010)0078 - Caducă  
László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO  
Data deschiderii : 18-10-2010
Data limită : 03-02-2011
Numărul de semnatari : 93 - 03-02-2011

Declarații 

Declaraţie de interes financiar