Niall ANDREWS : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-1999 / 20-05-2003 : Grupul Uniunea pentru Europa națiunilor - Membru
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Grupul Uniunea pentru Europa națiunilor - Trezorier

Partide naţionale 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Irlanda)

Membru 

 • 21-07-1999 / 13-02-2000 : Comisia pentru bugete
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Parlamentară Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Comisia pentru libertăți civile, drepturile cetățenilor, justiție și afaceri interne
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru libertăți civile, drepturile cetățenilor, justiție și afaceri interne
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Parlamentară Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Comisia temporară privind creșterea siguranței maritime

Membru supleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128