Marietta GIANNAKOU : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră a Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Grecia)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegația pentru relațiile cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo
 • 08-10-2009 / 11-10-2009 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Raportul special nr. 6/2012 (descărcarea de gestiune 2011) - „Asistența acordată de Uniunea Europeană comunității cipriote turce”, (în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf din TFUE)  
- AFET_AD(2012)498035 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la Raportul intermediar în vederea obținerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020  
- AFET_AD(2012)491206 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei  
- AFET_AD(2012)478667 -  
-
AFET 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene  
- AFCO_AD(2013)507930 -  
-
AFCO 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”  
- AFCO_AD(2012)492702 -  
-
AFCO 
AVIZ referitor la clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind combaterea crimelor de onoare  
- P7_DCL(2010)0027 - Caducă  
Theodoros SKYLAKAKIS , Marietta GIANNAKOU  
Data deschiderii : 19-04-2010
Data limită : 09-09-2010
Numărul de semnatari : 85 - 09-09-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar