Dace MELBĀRDE : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Comisia pentru cultură și educație 

Membră 

Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Activităţi recente 

Pactul ecologic european (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact