Giorgos GRAMMATIKAKIS : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : The River (Grecia)

Membru 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru cultură și educație
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru cultură și educație

Membru supleant 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
  • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015  
- ENVI_AD(2015)544125 -  
-
ENVI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală  
- CULT_AD(2017)595591 -  
-
CULT 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar