Kostas PAPADAKIS : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri externe 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania 

Activităţi recente 

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (B9-0032/2020) EL  
 
Explicații scrise ale votului 
Activitățile Ombudsmanului European în 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact