Javier NART : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală 

Membru 

Comisia pentru afaceri externe 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri juridice 
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria 

Activităţi recente 

Contact