Jonathan ARNOTT : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Deputați neafiliați
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 18-01-2018 : United Kingdom Independence Party (Regatul Unit)
 • 19-01-2018 / 16-04-2019 : Independent (Regatul Unit)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Regatul Unit)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru bugete
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Comisia pentru bugete
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Comisia pentru control bugetar
 • 14-01-2019 / 01-07-2019 : Comisia pentru bugete

Membru supleant 

 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri constituționale

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I do not support the role of Eurojust and therefore felt it appropriate to vote against this proposal.

Coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

As I oppose harmonisation, I cannot support the principle of coordination of social security systems across the EU. On the amendments, I sought to vote to minimise the scope, and then I voted against on the final vote.

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I remain concerned by the nature of the European Union’s policies in regards to climate change. I still believe that they are not the right ones to achieve the stated aims, and therefore voted against.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi