Lucy ANDERSON : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Regatul Unit)

Vicepreședintă 

 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism
 • 12-02-2019 / 21-02-2019 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membru supleant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
 • 19-01-2017 / 11-02-2019 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale  
- IMCO_AD(2016)576837 -  
-
IMCO 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)  
- IMCO_AD(2018)619085 -  
-
IMCO 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Un pilon european al drepturilor sociale (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) EN  
 

. ‒ Across Europe, millions of people are facing the terrible impact of poverty pay, increased job insecurity and cuts to essential public services. This impact has been especially negative overall for black workers, migrants and women. In some countries, such as the UK, the unemployed and disabled have suffered particular hardship and restrictions of benefits. Average unsecured debt in the UK has hit a recent high of well over a quarter of household income. The European Union must act now decisively to address this situation or risk alienating still more of our population.
This European Parliament resolution sets out in detail some of the measures that are necessary to create a fairer labour market and state support systems through a European pillar of social rights. These must include legislation, governance mechanisms and financial instruments. And an absolute priority should be effective regulation to promote quality work and prevent bogus self-employment through online platforms and otherwise, together with large-scale investment in housing, health, transport and childcare for the long-term good of all and not carried out for private profit.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la stabilirea unei practici la nivelul UE privind prețuri rezonabile pentru alimentele și băuturile din aeroporturi  
- P8_DCL(2016)0094 - Caducă  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 45 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la prioritatea care trebuie acordată unei strategii europene privind alcoolul  
- P8_DCL(2016)0088 - Caducă  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 50 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea creșterii numărului de toalete accesibile pentru persoanele cu dizabilități în UE  
- P8_DCL(2016)0044 - Caducă  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 124 - 28-07-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar