Janice ATKINSON : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Deputați neafiliați
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Membră
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Vicepreședintă

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Regatul Unit)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Regatul Unit)

Membru 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații 

Declaraţie de interes financiar