Ivan ŠTEFANEC : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Contact