Jeppe KOFOD : a 9-a legislatură 

Declarații 

Declarație de bună conduită