Sergei STANISHEV : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania 

Activităţi recente 

Contact