Maria NOICHL : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud 

Activităţi recente 

Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) DE  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact