Maria NOICHL : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Membru supleant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
 • 14-07-2014 / 16-10-2014 : Delegația pentru relațile cu Mercosur
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la situația din Ungaria (în urma Rezoluției Parlamentului European din 17 mai 2017)  
- FEMM_AD(2018)619174 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii  
- DEVE_AD(2018)619225 -  
-
DEVE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”  
- FEMM_AD(2018)627907 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri  
- DEVE_AD(2018)618035 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE  
- DEVE_AD(2017)610543 -  
-
DEVE 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Instituirea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) DE  
 

Die SPD-Gruppe im Europaparlament wendet sich weder gegen eine Europäische Verteidigungsunion noch gegen PESCO, sowie die dadurch entstehenden Synergie- und Einsparungseffekte. Um die Verteidigungsunion umzusetzen, brauchen wir aber vor allem den politischen Willen der Mitgliedstaaten. Eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der bereits heute gut aufgestellten europäischen Verteidigungsindustrie, die mit dem Europäischen Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich angestrebt wird, ist hingegen falsch konzipiert. Denn es löst die Probleme bestehender Doppelstrukturen und Inkompatibilitäten in der Rüstungsbeschaffung nicht. Stattdessen befördert der Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit vor allem europäische Waffenexporte. In diesem Zusammenhang kritisieren wir die mangelnde Exportkontrolle. Einer Subventionierung für prosperierende Rüstungskonzerne mit europäischem Steuergeld aus zivilen Förderprogrammen stimmen wir als SPD-Gruppe im Europaparlament nicht zu. EU-Mittel sollten im Rahmen einer EU-Industriestrategie an Sektoren mit wirklichem Förderungsbedarf vergeben werden.

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) DE  
 

. – Klar gegen Stierkampf – aber jede Diskussion muss am richtigen Ort geschehen.
Wie schon in den vergangenen Jahren wurde heute wieder über das Thema „EU-Subventionen für die Haltung und Aufzucht von Stieren für Stierkämpfe“ abgestimmt. Wieder einmal an der falschen Stelle – im Rahmen der Resolution für den Gesamthaushaltsplan 2018.
Zur Klarstellung: In der EU werden Zahlungen an Landwirte hauptsächlich über die Flächenprämie ausgegeben – die Anzahl der Hektare wird gefördert. Mir missfällt, wie vielen Menschen in Europa, die Tradition des Stierkampfs oder z. B. das Halten von Gänsen, die gestopft werden, und ich würde dies gern beenden. Doch das muss im Rahmen einer Tierschutzdebatte stattfinden und nicht mit der derzeitigen Praxis der Flächenprämien in der Gemeinsamen Agrarpolitik vermischt werden.
Seit Jahren kämpfe ich gegen die Unsinnigkeit einer linearen Flächenförderung in Europa. Wenn wir es schaffen, die gesamten Landwirtschaftssubventionen darauf auszurichten, dass öffentliche Gelder nur noch für öffentliche Leistungen der Landwirtschaft ausgegeben werden, werden die indirekte Flächenförderung von Kampfstieren und Stopfgänsen, Qualzuchten bei Geflügel oder großflächiger Monokultur im Grundsatz ein Ende haben. Dafür sollten wir gemeinsam kämpfen.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitore la sprijinirea și încurajarea accesului la piața forței de muncă pentru femeile din mediul rural  
- P8_DCL(2016)0024 - Caducă  
Viorica DĂNCILĂ , Clara AGUILERA , Maria NOICHL , Paolo DE CASTRO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Czesław Adam SIEKIERSKI , Mairead McGUINNESS , Esther HERRANZ GARCÍA , Ulrike MÜLLER , Maria HEUBUCH  
Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 151 - 08-06-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  12G108
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T07045
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12G108
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: