Laura AGEA : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Deputați neafiliați
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italia)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Palestina

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru petiții
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Canada
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru petiții

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă  
- A8-0382/2018 -  
-
EMPL 

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+)  
- A8-0461/2018 -  
-
EMPL 

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei  
- LIBE_AD(2016)578563 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de impulsionare a creșterii economice și de creare de locuri de muncă  
- EMPL_AD(2015)552096 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la modernizarea educației în Uniunea Europeană  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la măsurile legitime de protejare a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la reanalizarea construirii sau nu a noii căi ferate de mare viteză Lyon-Torino  
- P8_DCL(2016)0111 - Caducă  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017
Declaraţie scrisă referitoare la taxarea produselor de igienă pentru femei, cum ar fi tampoanele igienice  
- P8_DCL(2016)0089 - Caducă  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 109 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la necesitatea unui plan extraordinar de investiții pentru subregiunile cu niveluri ridicate ale șomajului  
- P8_DCL(2016)0079 - Caducă  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 155 - 13-12-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar