Tiziana BEGHIN : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru comerț internațional 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru bugete 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 

Contact