Antanas GUOGA : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru
 • 05-10-2016 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Lituania)
 • 10-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Lituania)

Vicepreședinte 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia

Membru 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 03-10-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 14-07-2014 / 04-10-2016 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 05-10-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
AVIZ referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I voted in favour of the report. The report approves the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted against the report. The proposed revision aims to facilitate the free movement of workers and to protect their rights while reinforcing the tools for national authorities to fight risks of abuse or fraud. However, the compromise texts were not discussed enough and many unresolved problematic areas, for example regarding the mobility of workers, remain.

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I voted in favour of the report. The proposal sets, for the first time ever, CO2 emissions performance standards for lorries. Parliament adopted the 15% reduction for 2025 and 30% from 2030. The latter will be assessed during the review in 2022 in accordance with the European Union commitments under the Paris Agreement.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile sportivilor profesioniști ca lucrători  
- P8_DCL(2016)0096 - Caducă  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 104 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la potențialul tehnologiilor digitale pentru un acces mai bun și universal la cunoștințe  
- P8_DCL(2016)0085 - Caducă  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 81 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea creșterii numărului de toalete accesibile pentru persoanele cu dizabilități în UE  
- P8_DCL(2016)0044 - Caducă  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 124 - 28-07-2016

Declarații