Marie-Christine ARNAUTU : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Deputați neafiliați
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Franța)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Franța)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegația pentru relațiile cu Canada
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 28-08-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe

Principalele activități parlamentare 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR  
 

La mobilité des étudiants est une bonne chose, mais le cadre de ce programme est trop large à mes yeux et je regrette le quasi triplement du budget. Je considère au contraire que le programme gagnerait en efficacité en se concentrant sur un nombre restreint d’objectifs plutôt que de devenir un programme fourre-tout, conduisant jusqu’à une utilisation des fonds à destination des migrants par exemple, ce qui est un dévoiement scandaleux du programme Erasmus.
Pour toutes ces raisons, je me suis abstenue.

Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) FR  
 

L’idée sous-jacente à ce texte, à savoir d’orienter les investissements de l’UE vers des activités durables est intéressante, mais il ressort de la lecture une multiplication de procédures qui rendent la disposition quasi inapplicable. Aussi je ne peux y souscrire et j'ai voté contre.

Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) FR  
 

Ce rapport vise à renforcer encore davantage les pouvoirs de l’UE dans le domaine militaire alors que celui-ci devrait rester de la compétence des États Membres. J’ai donc voté contre.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la musca Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Caducă  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 16 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Caducă  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 16 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la statutul de specie protejată al Canis lupus  
- P8_DCL(2016)0127 - Caducă  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 15 - 13-03-2017

Declarații 

Declaraţie de interes financiar