Iveta GRIGULE-PĒTERSE : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră a Biroului
 • 16-10-2014 / 26-04-2015 : Deputați neafiliați
 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Zaļo un Zemnieku savienība (Letonia)

Președintă 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan șipentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan șipentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Belarus
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Conferința președinților de delegație
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru securitate și apărare

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Comisia pentru comerț internațional
 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Comisia pentru cultură și educație
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu India

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) LV  
 

. – Balsoju PRET, jo ir jāstiprina ES robežas, jāsūta atpakaļ jau šobrīd nelikumīgi iebraukušie migranti, nevis jāveicina jauns migrācijas vilnis ar dalībvalstīm uzspiestām obligātajām uzņemšanas kvotām.

Situația statului de drept și a democrației în Polonia (B8-0594/2017, B8-0595/2017) LV  
 

Balsoju PRET šo rezolūcijas priekšlikumu, jo Polijā šobrīd ir pietiekami korekta situācija un neuzskatu, ka būtu jāmētājas ar deklarācijām.

Combaterea terorismului (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) LV  
 

Balsoju par, jo pēdējo gadu teroristiskie draudi apliecina, ka cīņai pret terorismu ir nepieciešama plašāka un stingrāka pieeja. Šis rezolūcijas priekšlikums paredz dalībvalstu ciešāku iesaisti un tiesību aktu izmaiņas, lai kriminālvajāšanu varētu sākt par plašāku darbību spektru, kas saistīts ar terorisma darbībām.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi