Willi GÖRLACH : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Grupul Parlamentar al Paridului Socialist European - Membru al Biroului
 • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Grupul Parlamentar al Paridului Socialist European - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

Președinte 

 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu Israel

Vicepreședinte 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu Canada

Membru 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu Canada
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 21-11-2002 / 17-12-2002 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Conferința președinților de delegație

Membru supleant 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru pescuit
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru pescuit

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on the need to improve the human rights situation of the Kurdish population of Syria EN  
- P5_DCL(2003)0018 - Caducă  
André BRIE , Willi GÖRLACH , Joost LAGENDIJK , Philippe MORILLON  
Data deschiderii : 22-09-2003
Data limită : 22-12-2003
Numărul de semnatari : 51 - 22-12-2003