Dubravka ŠUICA : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Prim-vicepreședintă

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Croația)

Membru 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Comisia pentru afaceri externe
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo

Membru supleant 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Solicitare de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) HR  
 

Odjel za kaznene istrage i kazneni progon u Portu zatražio je ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu, zastupniku u Europskom parlamentu, u vezi s mogućim pokretanjem pravnih postupaka zbog navodnog počinjenja kaznenog djela zloupotrebe položaja, predviđenog i kažnjivog u skladu s člankom 11. portugalskog Zakona 34/87 od 16. srpnja.
José Manuel Fernandes, u svojstvu gradonačelnika Vila Verdea i pri obavljanju svojih dužnosti u toj ulozi te u dosluhu s drugima, pod istragom je za navodno kršenje općih načela pravila o javnoj nabavi. Zastupnik José Manuel Fernandes je sam zatražio da mu se ukine imunitet.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) HR  
 

Cilj ovog prijedloga, koji je dio Paketa o PDV-u u e-trgovini, je utvrditi detaljna pravila potrebna za osiguravanje funkcioniranja novih pravila o PDV-u za e-trgovinu nakon što su Direktivom 2017/2455 („Direktiva o PDV-u u e-trgovini”) uvedene promjene koje će stupiti na snagu u siječnju 2021.
To se posebno tiče odredbi koje se odnose na elektronička sučelja koja omogućuju prodaju roba i usluga (mjesto trgovanja, platforma i portal) poreznim obveznicima koji nemaju nastan u EU-u da isporučuju robu u EU-u osobama koje nisu porezni obveznici (fizičkim osobama). Također se odnosi i na posebne postupke za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz kad se ne upotrebljava sustav „sve na jednom mjestu” za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja.
Neophodno je osigurati da sve države članice na usklađen način primjenjuju odredbe o elektroničkim sučeljima kako bi se dodatno smanjila administrativna opterećenja poreznih obveznika koji sudjeluju u e-trgovini i ujedno bi se izbjegli propusti u zakonu koji bi mogli prouzročiti gubitke prihoda. Korištenjem sustava „sve na jednom mjestu” će se poboljšati naplata PDV-a i dodatno administrativno olakšati poslovanje putem elektroničkih sučelja.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) HR  
 

Europski fond za prilagodbu globalizaciji stvoren je u svrhu pružanja dodatne pomoći radnicima koji trpe posljedice velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim obrascima.
Dana 4. listopada 2019. Komisija je usvojila prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije za podršku reintegracije radnika na tržištu rada koji su postali viškom zbog poduzeća koje posluje u gospodarskom sektoru, klasificiranom u odjeljku NACE Revizija 2 odjeljenje 47 (Trgovina na malo, osim motornim vozilima i motociklima).
Ovo je prva prijava koja se ispituje u proračunu za 2019. godinu, a deseta u sektoru maloprodaje od uspostave EGF-a. Ona se odnosi na 1 019 radnika koji su otpušteni te na prikupljanje ukupnog iznosa od 1 632 028 EUR iz EGF-a za Belgiju.
Kako bi mobilizirala Fond, Komisija je proračunskom tijelu podnijela zahtjev za prijenos globalnog iznosa od 1 632 028 EUR iz rezerve za EGF u proračunsku liniju EGF-a. Postupak trijaloga pokreće se u slučaju neslaganja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declarație de bună conduită