Ondřej KOVAŘÍK : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu Canada 

Membru supleant 

Comisia pentru transport și turism 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE) 

Contact