Claudette ABELA BALDACCHINO : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Membru 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

Membru supleant 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea frecvenței ridicate a bolilor netransmisibile pe insule  
- P7_DCL(2014)0002 - Caducă  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 61 - 14-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la combaterea cancerului de prostată în Uniunea Europeană  
- P7_DCL(2014)0001 - Caducă  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 162 - 14-04-2014

Declarații 

Declaraţie de interes financiar