Claude J.E. ALLEGRE : a treia legislatură 

Grupuri politice 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Grupul Socialist - Membru

Partide naţionale 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Parti socialiste (Franța)

Membru 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Comisia pentru energie, cercetare și tehnologie

Membru supleant 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Comisia pentru afaceri economice și monetare și pentru politica industrială