Jas GAWRONSKI : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Italia)

Vicepreședinte 

 • 08-05-2007 / 13-07-2009 : Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan și UE-Uzbekistan și Delegația pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Comisia temporară privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri externe
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 15-03-2007 / 07-05-2007 : Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan și UE-Uzbekistan și Delegația pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia

Membru supleant 

 • 22-07-2004 / 03-04-2005 : Comisia pentru comerț internațional
 • 15-09-2004 / 27-02-2005 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și cu Asociația pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC)
 • 29-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană
 • 28-02-2005 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
 • 04-04-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru transport și turism
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru transport și turism
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru transport și turism
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Europa de Sud-Est
 • 15-11-2007 / 13-07-2009 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

OPINION Relations between the EU and Russia EN  
- INTA_AD(2005)350222 -  
-
INTA 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.