Dolores GARCÍA-HIERRO CARABALLO : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spania)

Membru 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru pescuit
  • 14-12-2011 / 12-02-2012 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru pescuit
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 10-04-2013 / 30-06-2014 : Comisia pentru petiții

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la creșterea albastră - consolidarea creșterii sustenabile în sectorul marin, sectorul transportului maritim și sectorul turismului ale UE  
- PECH_AD(2013)505985 -  
-
PECH 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar