Mikael GUSTAFSSON : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 22-09-2011 / 04-10-2011 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru
 • 05-10-2011 / 12-01-2012 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru al Biroului
 • 13-01-2012 / 06-02-2012 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Vicepreședinte
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Vicepreședinte

Partide naţionale 

 • 22-09-2011 / 30-06-2014 : Vänsterpartiet (Suedia)

Președinte 

 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru 

 • 26-09-2011 / 02-10-2011 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 26-09-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Conferința președinților de comisie
 • 24-10-2011 / 12-02-2012 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic
 • 24-10-2011 / 20-05-2012 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 19-01-2012 / 18-11-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Conferința președinților de comisie
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare

Membru supleant 

 • 17-10-2011 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Raportul anual 2012 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la Abordarea globală a UE și consecințele acesteia asupra coerenței acțiunii sale externe  
- DEVE_AD(2014)523103 -  
-
DEVE 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la combaterea tulburărilor de alimentație  
- P7_DCL(2013)0026 - Caducă  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Data deschiderii : 09-12-2013
Data limită : 09-03-2014
Numărul de semnatari : 68 - 10-03-2014
Declaraţie scrisă referitoare la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice  
- P7_DCL(2012)0037 - Caducă  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data deschiderii : 19-11-2012
Data limită : 19-02-2013
Numărul de semnatari : 287 - 07-02-2013
Declaraţie scrisă referitoare la instituirea unei Zile europene a comemorării victimelor Holocaustului romilor  
- P7_DCL(2012)0029 - Caducă  
Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM  
Data deschiderii : 10-09-2012
Data limită : 13-12-2012
Numărul de semnatari : 160 - 13-12-2012

Declarații 

Declaraţie de interes financiar