Amelia ANDERSDOTTER : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naţionale 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Suedia)

Membru 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru comerț internațional
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru control bugetar
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la o strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea incluziunii sociale și combaterea tuturor formelor de discriminare pe piața muncii  
- P7_DCL(2014)0009 - Caducă  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Data deschiderii : 16-01-2014
Data limită : 16-04-2014
Numărul de semnatari : 75 - 17-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la protejarea copiilor și a drepturilor acestora în contextul spațiului de nume de pe internet care vizează copiii  
- P7_DCL(2013)0014 - Caducă  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 230 - 10-12-2013

Declarații 

Declaraţie de interes financiar