Lissy GRÖNER : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru cultură și educație
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și cu Asociația pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru bugete
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007  
- FEMM_AD(2009)418106 -  
-
FEMM 
AVIZ privind propunere de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală  
- CULT_AD(2009)415268 -  
-
CULT 
AVIZ referitor la combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile  
- FEMM_AD(2008)409691 -  
-
FEMM 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind crearea unei linii de asistenţă telefonică la nivelul UE pentru victimele traficului de fiinţe umane  
- P6_DCL(2007)0035 - Caducă  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data deschiderii : 28-03-2007
Data limită : 28-06-2007
Numărul de semnatari : 306 - 28-06-2007
Declaraţie scrisă on respect for human rights in relation to the 2008 Olympic Games in Beijing EN  
- P6_DCL(2006)0075 - Caducă  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Data deschiderii : 23-10-2006
Data limită : 01-02-2007
Numărul de semnatari : 85 - 01-02-2007
Declaraţie scrisă on women's right to self-determination and adequate sex education and family planning in the European Union EN  
- P6_DCL(2005)0079 - Caducă  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Data deschiderii : 12-12-2005
Data limită : 12-03-2006
Numărul de semnatari : 84 - 12-03-2006

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.