Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Germania)

Vicepreședinte 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru bugete
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru bugete
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurilor comunitare pentru fixarea limitelor de reziduuri de substanţe farmacologic active din produsele alimentare de origine animală şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90  
- AGRI_AD(2007)390570 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare  
- AGRI_AD(2007)384217 -  
-
AGRI 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council regulation amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies EN  
- AGRI_AD(2006)367645 -  
-
AGRI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on a time limit of 8 hours for the transport of live animals EN  
- P6_DCL(2004)0060 - Caducă  
Gitte SEEBERG , Jens-Peter BONDE , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF , James NICHOLSON , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Data deschiderii : 15-12-2004
Data limită : 15-03-2005
Numărul de semnatari : 231 - 15-03-2005

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.