Michal ŠIMEČKA : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Contact