Căutare generală

Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Aviz privind propunerea de rezoluție depusă de Younous Omarjee referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii din 23 noiembrie 2017 – (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019 în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00
REGI

Josianne CUTAJAR

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 20 ianuarie 2020 - Marţi, 21 ianuarie 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00
REGI

 

PROIECT DE AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Termen de depunere a amendamentelor : 23-01-2020

AMENDAMENTELE - European Commission: Consolidated annual accounts of the European Union - Financial year 2018 - European Commission

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 4 decembrie 2019 - Joi, 5 decembrie 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

PROCES-VERBAL - Miercuri, 4 decembrie 2019 - Joi, 5 decembrie 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00
REGI

 

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Termen de depunere a amendamentelor : 11-12-2019